ชีวประวัติของพลเมืองไทย: กำเนิด พัฒนาการและอุปสรรคกับการพิทักษ์ประชาธิปไตย (2475-ปัจจุบัน)

Wishlist: (0)

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2556

โดย ณัฐพล ใจจริง ราคา 95 บาท

 

เนื้อหาประกอบด้วย

・ ส่วนที่ 1 “ชีวิตไพร่” ในยุคโบราณ-ข้าหลายนาย การกดขี่และการเอาตัวรอด

・ ส่วนที่ 2 จากไพร่หลายนายกลายเป็น “ราษฎร” คนในบังคับของกษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย

・ สู่ความเป็นเจ้าของประเทศ: กำเนิด “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย

ปกอ่อน

客户的意见 (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-02 15:32:26

See all customer reviews