ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์

Wishlist: (0)

ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์

โดย ปรีดี พนมยงค์

602 หน้า

 

เนื้อหา
– ปาฐะเรื่องปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย (พ.ศ.2471)
– คำอธิบายกฎหมายปกครอง (พ.ศ.2474 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2513)
– คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ร่วมกับพระสารสาส์นประพันธ์ พ.ศ.2475)
– คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (พ.ศ.2474)
– คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม (พ.ศ.2473)

– Du Sort des Sociétés de Personnes en cas de Décès d’un Associé
– คำแปลเฉพาะบทนำจากวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (แปลโดยพิรุณา ติงศภัทิย์)
– นายปรีดี พนมยงค์ ทนายความคดี “พลาติสัย” คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115 พ.ศ.2463 (เขียนบทนำโดย ปรีชา สุวรรณฑัต)

ปกอ่อน

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0