ความเป็นอนิจจังของสังคม

Wishlist: (1)

"สังคมของมนุษย์มี พลังใหม่ซึ่งเป็นพลังบวก และมีพลังเก่าซึ่งเป็นด้านลบ ที่ปะทะกันอยู่ อันทำให้สังคมเคลื่อนไหวไป ทำนองเดียวกันกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายตามกฎของธรรมชาติ พลังเก่าเสื่อมสลายไป, ระบบสังคมของพลังเก่าก็เสื่อมสลายไปด้วยพลังใหม่ที่เจริญเติบโต, ระบบสังคมของพลังใหม่ก็เจริญเติบโตไปด้วย สภาวะเก่าหลีกเลี่ยงจากความเสื่อสลายไปไม่พ้น.."

-ปรีดี พนมยงค์

 

ปกแข็ง

客户的意见 (2 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    2
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-22 10:31:38

-
2021-05-16 14:07:37

See all customer reviews