หนังสือที่ระลึก "68 ปี วันสันติภาพไทย"

Wishlist: (1)

หนังสือที่ระลึก "68 ปี วันสันติภาพไทย"

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ นายปรีดี พนมยงค์ ได้ออกประกาศสันติภาพ เพื่อชี้แจงให้ประชาคมโลกรับทราบว่า "การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะ"เพราะเป็นการกระทำที่ขัดเจตจำนงของประชาชนไทย

ปกอ่อน

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0