72 ปี วันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

Wishlist: (0)

72 ปี วันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นสื่อให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าหาหนังสือเล่มอื่น ๆ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และขบวนการเสรีไทยมาอ่านต่อไป เพื่อช่วยถอดบทเรียนจากอดีตมาเป็นข้อคิดสำหรับปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเราและประเทศ

ปกอ่อน

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0