ขบวนการเสรีไทย กับ วีรกรรมกู้ชาติ

Wishlist: (0)

ขบวนการเสรีไทย กับ วีรกรรมกู้ชาติ (ปกอ่อน)

โดย : ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

.

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของขบวนการเสรีไทยจะต้องคงอยู่เป็นตำนานในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยชั่วฟ้าดินสลาย

ซึ่งการสืบทอดเรื่องราวในตำนานเสรีไทยจะต้องเป็นภารกิจอันสูงส่งของบรรดาเยาวชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์จะบอกให้เรารู้ว่าชาติต้องการอะไร

.

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้มุ่งหวังที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์แก่เยาวชนของชาติผู้ซึ่งเราฝากอนาคตของชาติไทยเอาไว้

ธรรมดา

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0