สังคมที่เป็นประชาธิปไตย : คุณค่า ความหวัง

Wishlist: (0)

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2559

โดย วรรณภา ติระสังขะ ราคา 80 บาท

 

เนื้อหาประกอบด้วย

・ ดุลยภาพของการใช้อำนาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

・ แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์

・ การสร้างทัศนะทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย/สังคมประชาธิปไตย (Democracy Society)

・ บทสรุป

ปกอ่อน

お客様のレビュー (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-16 09:31:41

See all customer reviews