หนังสือที่ระลึก "67 ปี วันสันติภาพไทย"

Wishlist: (1)

หนังสือที่ระลึก "67 ปี วันสันติภาพไทย"

งานรำลึก 67 ปีวันสันติภาพไทยถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญ เป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยที่ได้นำพาประเทศชาติและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยรุ่นหลังจะยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่อย่างสันติสุขตลอดไป

ปกอ่อน

お客様のレビュー (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0