ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕

Wishlist: (0)

"การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ "ชิงสุกก่อนห่าม" หรือไม่

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชทานธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับแรก และฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ใช่หรือไม่

เหตุใดรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ฉบับ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ จึงต่อท้ายด้วยคำว่า "ชั่วคราว"

"อำนาจสูงสุดของประเทศ เป็นของราษฎรทั้งหลาย" ตามความในธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ฉบับ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันหรือไม่

บทบาทของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเช่นไร

ฯลฯ

หลาย ๆ คำถามนี้ ท่านผู้อ่านคงจะหาคำตอบที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จากการเสวนาในครั้งนี้ และเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่จะลงลึกไปค้นหา ค้นคว้า วิเคราะห์ และให้ข้อสรุปในโอกาสต่อไป แม้นอาจจะไม่ตรงใจตนเองก็ตาม"

 

-วาณี พนมยงค์ - สายประดิษฐ์

ปกอ่อน

お客様のレビュー (3 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    3
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-16 09:31:41

-
2021-08-09 01:24:35

-
2021-05-16 14:07:37

See all customer reviews