พระปกเกล้ากับคณะราษฎร

Wishlist: (2)

โดย สุพจน์ ด่านตระกูล ราคา 270 บาท

・ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสละราชสมบัติ อาทิ บันทึกการเข้าเฝ้าของคณะผู้แทนรัฐบาล โทรเลขโต้ตอบระหว่างคณะผู้แทนนฯ กับรัฐบาล โดยเฉพาะคำอภิปลายของสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 16/2477 ซึ่งภายหลังการทอดพระเนตรรายงานการประชุมดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ได้ทรงตัดสินใจสละราชสมบัติทันที

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (0 ຄົນ)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0