โมฆสงคราม: บันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์

Wishlist: (1)

"โมฆสงคราม: บันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์"

โดย ปรีดี พนมยงค์

ราคา 370 บาท

จำนวน 304 หน้า

.

นอกจากนั้นมีผู้รักชาติจํานวนไม่น้อยในประเทศเยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น ที่ข้าพเจ้าเคยไปพบเห็นในประเทศนั้น ๆ ไม่นิยมการรุกรานที่รัฐบาลของเขาทําต่อประเทศอื่น ส่วนประชาชนจํานวนมากของโลกเลื่อมใสในระบบที่ไม่ถูกกดหัวอย่างลัทธินาซี ฟาสซิสต์ หรือลัทธิคลั่งชาติของญี่ปุ่น จึงเป็นธรรมดาที่พลโลกสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกับอักษะ ข้าพเจ้าจึงสรุปว่า ข้าพเจ้าเห็นแน่นอนว่า ฝ่ายอักษะรวมทั้ง ญี่ปุ่นจะต้องแพ้ และฝ่ายสัมพันธมิตรจะชนะการรบขั้นสุดท้ายคือการชนะสงคราม

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (0 ຄົນ)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0