เรื่องสั้นสันติภาพไทย

Wishlist: (0)

"เรื่องสั้นสันติภาพ สงครามและสันติภาพฉบับเสรีไทย" 

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ)

ราคา 250 บาท

จำนวน 465 หน้า

.

・ ราคาแห่งสันติภาพ บางตอนจากนิยายเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก

・ ภาคที่ 1 แด่...มนุษยชาติ 

    - จดหมายเหตุรายวัน ของ จำกัด พลางกูร

    - มุสาวาทาเวรมณี ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

    - ฯลฯ

・ ภาคที่ 2 แด่...เสรีไทย 

    - ชีวิตบนความตาย ของ เสนีย์ เสาวพงศ์

    - ศรีดารากับสงครามโลกครั้งที่สอง ของ เรียมเอง

    - ฯลฯ

・ ภาคที่ 3 แด่...สันติภาพ  

    - ประกายใหม่ในดวงตาของเขา ของ ศรีบูรพา

    - เพชฌฆาตที่เส้นขนาน38 ของ อิสรา อมันตกุล

    - ฯลฯ

・ ภาคผนวก  

    - เอกสารประกาศสันติภาพ 16 สิงหาคม 2488

    - คำปราศรัยของ รู้ธ 25 กันยายน 2488

   - ฯลฯ

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (1 ຄົນ)

  • 0.00% Complete (success)
    0
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 100.00% Complete (danger)
    1
-
2021-08-12 02:17:59

ไม่ควรส่งหนังสือโดยใส่ซองกระดาษ​ หนังสือได้รับความเสียหาย

ເບິ່ງຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດ