ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้ระบบหน้าร้าน และส่วนจัดการหลังร้านของ BentoWeb
อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุงชั่วคราว

และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 03:00 นาฬิกา ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567