Wishlist: (0)

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2558

โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ราคา 90 บาท

 

เนื้อหาประกอบด้วย

・ บทนำ

・ รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ

・ ธรรมนูญของรัฐธรรมนูญไทย

・ รัฐธรรมนูญภายใต้อภิรัฐธรรมนูญไทย

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0