บันทึกเปิดผนึกเกี่ยวกับปฎิบัติการเรือใต้น้ำอังกฤษของบุญมากและวิมล (ปฏิบัติการ "ทุเรียน : DURIAN")

Wishlist: (0)

บันทึกเปิดผนึกเกี่ยวกับปฎิบัติการเรือใต้น้ำอังกฤษของบุญมากและวิมล (ปฏิบัติการ "ทุเรียน : DURIAN")

โดย ดร. สวัสดิ์ ศรีสุข

ราคา 50 บาท

.

"การกล่าวหาว่าฝ่ายอังกฤษไม่ร่วมมือ หากขัดขวางไม่ให้เสรีไทยสายอเมริกาขึ้นฝั่ง

ด้วยกันท่าโดยให้เสรีไทยสายอังกฤษขึ้นฝั่งก่อนนั้นเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย"

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0