หนังสือที่ระลึก "69 ปี วันสันติภาพไทย"

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน PRIDI Books
Wishlist: (0)

หนังสือที่ระลึก "69 ปี วันสันติภาพไทย"

วันครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย ในวันนี้คนไทยรุ่นหลังสมควรยิ่งที่จะภาคภูมิใจในความกล้าหาญและเสียสละรับใช้ชาติของบรรดาผู้รักชาติ ที่สามัคคีร่วมใจกันในขบวนการเสรีไทย เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในประเทศไทย สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและอธิปไตยของชาติสืบไป

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0