เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด, ปรีดีเขียน   จากร้าน PRIDI Books
Wishlist: (0)

เราจะต่อต้านเผด็จได้อย่างไร

โดย ปรีดี พนมยงค์ .

ราคา 50 บาท

จำนวน 45 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2552, ในวาระ “รำลึก 33 ปี 6 ตุลา 2519”  

.

"ผมขอให้ท่านทั้งหลายระลึกอีกอย่างหนึ่งว่า ในบรรดาบุคคลแห่งฝ่ายต่อต้านเผด็จการนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันในจุดหมายปลายทางแห่งระบบสังคม ฉะนั้นจึงควรพิจารณาว่าความต้องการเบื้องต้นที่ตรงกันคืออะไร แล้วสถาปนาความสามัคคีตามพื้นฐานนั้นก่อน

ผมสังเกตว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นิสิตนักศึกษานักเรียนโดยความสนับสนุนของมวลราษฎรได้สมานสามัคคีกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ ฉะนั้นถ้าสมาสามัคคีกันต่อไป เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเบื้องต้น ก็จะเป็นคุณูปการแก่การต่อต้านเผด็จการให้สำเร็จได้"

ข้อความบางส่วนจากการแสดงปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์ ให้กับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2517

.

ทั้งนี้ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ผู้กล่าวปาฐกถาในวาระ “รำลึก 33 ปี 6 ตุลา 2519” ยังได้กล่าวเสริมในคำนำเสนอถึงปัญหาในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า “แม้ว่าโครงสร้างทางอำนาจดังกล่าวในช่วงก่อนปี 2475 จะเริ่มปรับเปลี่ยนเพื่อตอบรับกับปัจจัยภายนอกและภายในที่คุกคามความมั่นคงของระบบ แต่จุดเขม็งเกลียวที่สุดซึ่งแม้ภายนอกจะดู “สงบเรียบร้อย” และจบลงอย่าง “สมานฉันท์” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แต่สภาพการณ์และความเป็นจริงแล้วกลับมีสภาพที่เรียกได้ว่า “จบแบบไม่จบ” ซึ่งแน่นอนว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังปี 2475 มาจนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ก็คือปรากฏการณ์ซึ่งอยู่ในสภาพ “จบแบบไม่จบ” นั่นเอง” 

*หนังสือผลงานของปรีดี พนมยงค์ อันไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ความเห็นของลูกค้า (3 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    3
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-22 10:31:38

-
2021-09-16 09:31:41

-
2021-05-16 14:07:37

ดูความคิดเห็นทั้งหมด